Holdskydning er for alle voksne M/K med interesse for skydning. 

Et hold består af max 4 personer. Holdet kan sammensættes af ansatte i et firma, naboer på en gade eller vej eller venner/familie.

Der skydes 6 runder i en forårsturnering på torsdage i ugerne 4, 6, 8, 10, 12 og 14 og 6 runder i en efterårsturnering på torsdage i ugerne 38, 40, 42, 44, 46 og 48 mellem kl. 19,00 og 21,00.

Ved hver runde får hver skytte 25 skud (5 prøveskud og 20 gældende). og holdets 3 bedste resultater ved hver runde tæller med i det samlede holdresultat.

Der skydes efter DGI skydnings regler i klassen FRI.

Prisen er 250 kr. pr. person, som inkluderer ammunition og skiver.

 Der er præmier til de 2 bedste hold.

 Turneringsleder er Carl Erik Pedersen, som modtager tilmeldinger og kan kontaktes for yderligere oplysninger om holdskydning på Mobil: 2330 3847 eller E-mail: cep@ullabambi.dk

 Ny holdturnering starter den 19. september 2019.

 

Tilmelding til holdturneringen 

Kontakt Carl Erik og oplys holdets navn, kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer og e.mail adresse, samt navnene på holdets skytter.