Holdturnering er for alle voksne M/K med interesse for skydning. 

Et hold består af max 4 personer. Holdet kan sammensættes af ansatte i et firma, naboer på en gade eller vej eller venner/familie.

Der skydes 6 runder i en forårsturnering på torsdage i ugerne 4, 6, 8, 10, 12 og 14, og 6 runder i en efterårsturnering på torsdage i ugerne 37, 39, 41, 43, 45 og 47 mellem kl. 19,00 og 21,00.

Ved hver runde får hver skytte 25 skud (5 prøveskud og 20 gældende). og holdets 3 bedste resultater ved hver rundes afslutning tæller med i det samlede holdresultat.

Der skydes efter DGI skydnings regler i klassen FRI.

Prisen er 250 kr. pr. person, som inkluderer ammunition og skiver.

 Der er præmier til de 2 bedste hold.

 Turneringsleder er Flemming Kokholm, som modtager tilmeldinger og kan kontaktes for yderligere oplysninger om holdskydning på Mobil: 3060 5206 eller E-mail: flemming.kokholm@safnet.dk

Vinterturneringen 2022 starter den 27. januar, og derefter 10/02, 24/02, 10/03, 24/03 og 07/03